30 listopada 2019 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej

W czwartek 17 października Sejm przyjął nowelizację ustawy Prawo własności przemysłowej. Zmiany ułatwić mają rozumienie instytucji ochrony praw własności przemysłowej,

Masz książeczkę mieszkaniową? Kupując lub remontując własne „cztery kąty” możesz liczyć na ponad 9 tysięcy złotych premii gwarancyjnej. Nowelizacja ustawy

W marcu 2019 roku senat uchwalił nowelizację ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Głównym novum jest poszerzenie uprawnień Komisji Nadzoru