Rentowność dziesięcioletnich obligacji USA przez cały lipiec osuwała się, by na początku lipca osiągnąć 31,4 pb. Ostra korekta i przecena

Inwestorzy indywidualni przeprosili się w czerwcu z obligacjami oszczędnościowymi, bo w zasadzie nie mieli innego wyboru. Papiery antyinflacyjne mogą zyskać

Czerwcowa emisja PCC Exol, w której zapisy zredukowano o ponad 60 proc. notowana jest na Catalyst po 102 proc. nominału.

Rosnące szybko rentowności obligacji USA i Niemiec (mimo aktywności banków centralnych), to potwierdzenie transferu środków z rynków dłużnych na rynki