Fed zamierza sprzedać skupowane do końca ub.r. obligacje korporacyjne. Reakcja rynku na ten komunikat była nieznaczna po stronie rentowności papierów

Od końca stycznia do końca kwietnia rentowność krajowych obligacji dziesięcioletnich wzrosła o ponad 50 pkt bazowych, co znalazło odzwierciedlenie w

Wartość niespłaconych obligacji korporacyjnych z rynku Catalyst sięgnęła rekordowych 659,4 mln zł w ostatnich 12 miesiącach. Do inwestorów nie wrócił

Korekta rentowności na rynkach bazowych i ich jednoczesny wzrost w Polsce, to zła wiadomość dla rodzimego rynku. Z papierów pożądanych