Czerwcowa emisja PCC Exol, w której zapisy zredukowano o ponad 60 proc. notowana jest na Catalyst po 102 proc. nominału.

W ostatnich 12 miesiącach spółki notowane na Catalyst nie spłaciły papierów dłużnych o łącznej wartości 551,8 mln zł, co –

Okres wzrostu rentowności obligacji korporacyjnych minął już kilka tygodni temu, a teraz rentowności wróciły w większości do dawnych lub nawet

Władze monetarne na całym świecie działały w marcu w trybie kryzysowym i on nadal obowiązuje. Z tego względu spada znaczenie