Od początku sierpnia uplasowano tylko kilkanaście emisji obligacji, a niemal całość pieniędzy popłynęła do leasingodawców i faktorów, w większości kontrolowanych

Pomimo rosnącej w zastraszającym tempie liczby niewypłacalności firm, warszawski rynek korporacyjnego długu daleki jest od realizacji czarnych scenariuszy. Większość problemów

Fed zamierza sprzedać skupowane do końca ub.r. obligacje korporacyjne. Reakcja rynku na ten komunikat była nieznaczna po stronie rentowności papierów

Od końca stycznia do końca kwietnia rentowność krajowych obligacji dziesięcioletnich wzrosła o ponad 50 pkt bazowych, co znalazło odzwierciedlenie w