Właścicielka mieszkania zamierzała sprzedać nabyte w kredycie mieszkanie przed upływem 5 lat od zakupu i nabyć inne. Chciała się upewnić,

Główny Urząd Statystyczny, w oparciu o dane Ministerstwa Sprawiedliwości, przedstawił ubiegłoroczne statystyki na temat obrotu nieruchomościami w Polsce. Podpisano w

Kolejna transakcja Metrohouse Franchise - powstaje sieć ponad 700 ekspertów kredytowych. 7 stycznia 2020 r. spółka Metrohouse Franchise S.A. podpisała umowę

W środę 27 lutego 2019 r., Minister Finansów opublikował projekty aktów prawnych, określających szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika