Maltańczyk John Dalli, pełniący w latach 2009–2012 funkcję unijnego komisarza ds. zdrowia i ochrony konsumentów, domagał się od Unii Europejskiej

Dwie spółki otrzymały ponad 1 mln zł brutto odszkodowania za starty poniesione wskutek pożaru należącego do nich pawilonu handlowego. Pawilon

Sąd zasądził na korzyść pracownika odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Pracownik był przekonany, że

Pandemia zmienia poziom zatrudnienia, podejście pracowników do pracy, a także popularność benefitów – ubezpieczenia zyskują na znaczeniu. Pracodawcy stawiają na