Nabycie nieruchomości w drodze darowizny, a następnie jej sprzedaż przed upływem 3 lat liczonych od końca roku, w którym uzyskano

Rządowa nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów. Przewiduje również obniżenie –

Czy przychody z tytułu udostępnienia gry komputerowej na zasadzie licencji można rozliczyć jako przychód ze sprzedaży praw majątkowych, nie prowadząc

W piątek 27 września, Ministerstwo Finansów podało dane na temat szacunkowego wykonania budżetu państwa w pierwszych 8 miesiącach 2019 r.