Kupowanie wierzytelności na własne ryzyko nie stanowi odpłatnego świadczenia usług podlegającego opodatkowaniu VAT. W rezultacie czynności te podlegają opodatkowania podatkiem

Czy polskie firmy są w ogóle zainteresowane prowadzeniem interesów w Macedonii, i które sektory gospodarki szczególnie zainteresować powinny się

Określenie zasad opodatkowania bonów to cel przygotowanego przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji ustawy o VAT.