Prawie 1/5 europejskich przedsiębiorców jest przekonana o tym, że ich kraj jest już świadkiem spowolnienia gospodarczego. Według nowego badania Intrum,

35 proc. małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce czeka na płatność faktury od dwóch tygodni do miesiąca po terminie, a

Faktoring pojawił się w Polsce w latach 90-tych XX wieku wraz z rozwojem wolnorynkowej gospodarki. Wg. danych Polskiego Związku Faktorów,