W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem nowej Ordynacji podatkowej. Przewiduje on szereg ułatwień  dla podatników i wiele zupełnie nowych

Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia jego źródła. W niektórych

W sytuacji, gdy podatnik nie zapłacił podatku za granicą, a Polska nie ma podpisanej z danym krajem umowy o unikaniu

Wydatki poniesione przez doradcę podatkowego na spotkania integracyjne z innymi doradcami podatkowymi i prawnikami połączone ze zwiedzaniem nie mogą zostać