Do Sejmu trafił projekt ustawy, która ma wprowadzić Kartę Praw Podatnika. Będą w niej zawarte określone prawa i obowiązki podatnika,

Sprzedaż gruntów, czyli nieruchomości niezabudowanych, podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, gdy grunty nie są przeznaczone pod

Momentu uzyskania dochodu z akcji np. otrzymanych nieodpłatnie w ramach programu motywacyjnego nie można utożsamiać z momentem ich nabycia. Uzyskanie

Przekazanie klientowi towaru, w sytuacji gdy jego sprzedaż jest głównym elementem dostawy, a towarzysząca temu usługa nie ma charakteru przeważającego,