Emisja Orlenu rozprowadzona zostanie przez konsorcjum domów maklerskich i jest to prawdopodobnie echo komunikatu KNF, która sprzeciwiła się aktywnemu oferowaniu

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wzrosła powyżej 3,10 proc. po raz pierwszy od siedmiu lat nie robiąc jednak wrażenia ani

Zgodnie z przewidywaniami emisja Orlenu zakończyła się szybko i pełnym powodzeniem, a notowania starszych serii wróciły na dawne poziomy. Wiemy

Warunki rozpoczynającej się w poniedziałek emisji Orlenu są na tyle dobre, że doprowadziły do przeceny starszych, notowanych na Catalyst serii