Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną w sprawie dwóch rozbieżnych orzeczeń spadkowych sądów powszechnych, jakie wydano w

Zamierzająca prowadzić działalność polegającą na pozyskiwaniu walut wirtualnych podatniczka, wystąpiła do organu podatkowego z zapytaniem o koszty uzyskania przychodu związane

W środę 22 lipca 2020 r., Sąd Najwyższy podjął bardzo ważne dla całego społeczeństwa, mogące mieć znaczenie dla wszystkich, rozstrzygnięcie