Ministerstwo Finansów do 30 czerwca 2021 r. wydłużyło termin na złożenie rocznego zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

Zgodnie z art. 27b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,

Nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z początkiem 2019 r. została do niej dodana definicja transakcji kontrolowanych, jako