Inflacja i niemal nieoprocentowane lokaty to prosty przepis na to, abyśmy za nasze oszczędności mogli z czasem kupić coraz mniej.

Wartość oszczędności na rachunkach bankowych przekroczyła 1 bilion złotych, a ich posiadacze wciąż nie mają dobrej alternatywy ich ulokowania. Część

Dziś uruchamiamy siódmy koszyk tematyczny akcji koncentrujący się na akcjach spółek z branży turystycznej. Ten segment rynku akcji jest słabo

Na koniec minionego roku ponad 2,8 miliona Polek i Polaków nie radziło sobie z terminową spłatą zobowiązań kredytowych i pozakredytowych.