Kiedy rozpoczynałem urlop w połowie lipca, cena złota była stabilna i plasowała się w okolicach 1 800 USD/oz. Zaledwie trzy tygodnie później

Fed podtrzymał gołębie nastawienie, a prezes Powell podkreślił potrzebę ekspansji monetarnej i fiskalnej dla ochrony ożywienia gospodarczego. To w pierwszej

Rynki finansowe stabilizują się, a gospodarka USA wykazuje oznaki ożywienia. W tym otoczeniu Rezerwa Federalna najpewniej nie ogłosi dziś zmian

Wraz z początkiem III kwartału w centrum uwagi znalazła się zdumiewająca rozbieżność pomiędzy globalnymi stratami spowodowanymi Covid-19 – ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi