W czwartek 15 października 2020 r. Polska dołączyła do Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego, który dysponując środkami ok. 200 mld euro ma