W wyroku z 12 maja 2021 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Grecja uchybiła zobowiązaniom państwa członkowskiego, nie odzyskując

Miliony Polaków oszczędzających na książeczkach mieszkaniowych zostało nabitych w butelkę. Szacuje się, że mogli stracić nawet kilkadziesiąt miliardów dzisiejszych złotych!

Prowadzący w formie spółki cywilnej działalność gospodarczą w zakresie: sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli oraz

Pieniądze są istotnym źródłem napięć w związku. Tego zdania jest co 4 konsument z Polski biorący udział w badaniu przeprowadzonym