Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia może z tego tytułu zrodzić obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Czy takie

Do 31 stycznia 2020 r. płatnicy mają obowiązek przesłania do urzędu skarbowego informacji o osiągniętych przez podatnika przychodach z innych

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 10 stycznia 2020 r. wydał interpretację indywidualną ws. zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych z

W razie przekazanie składnika majątku spółki jawnej tytułem wypłaty z zysku powstanie po stronie spółki przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.