Minister Finansów przedłużył termin wpłaty do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy, w tym zryczałtowany, od wynagrodzeń wypłaconych w marcu,

Zwrot podatku to nowy pomysł rządu na wsparcie osób młodych, które wprowadzą się do swojego pierwszego mieszkania lub wybudowanego właśnie

Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, pobrane od wynagrodzeń pracowników w pierwszych dwóch miesiącach koronawirusowego kryzysu, będący pracodawcami przedsiębiorcy

Państwo próbuje ratować krajową gospodarkę oferując firmom i zakładom pracy 312 miliardów zł środków pomocowych na walkę ze skutkami koronawirusa.