Posiadający zagraniczną rezydencję podatkową podatnicy, za granicą rozliczają swoje obowiązki fiskalne i nie muszą płacić podatku dochodowego w Polsce. Fiskus

W poniedziałek 17 czerwca 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało dane nt. wykonania budżetu państwa w pierwszych pięciu miesiącach 2019 r.

Dwa dni po publikacji wzorów nowych formularzy podatkowych dla obowiązków fiskalnych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w podatku

11 czerwca 2019 r., na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmian, mocą których wprowadzone ma zostać zwolnienie dla