Przed otwarciem giełdy amerykańskiej opublikowaliśmy artykuł na temat akcji, zatytułowany Zniekształcenia na rynku opcji powodują wzrost dynamiki cen akcji amerykańskich

Nie hamuje korekta wakacyjnej słabości dolara, na czym cierpią zarówno waluty G10, jak i rynków wschodzących. Trwa debata, na ile

Weekend nie przynosi nowych informacji mogących zmącić wakacyjny marazm na rynku walutowym. Dolar jest nieco słabszy, choć potrzeba lupy, by

Wstępne szacunki pokazały to, czego wszyscy się spodziewaliśmy – głęboką recesję w krajach rozwiniętych w II kwartale. Problem w tym,