Główny Urząd Statystyczny opublikował raport pt. „Przemysł – wyniki działalności w 2019 r.”, będący analizą funkcjonowania jednej z najważniejszych gałęzi

Od początku pandemii UE podjęła drastyczne – według standardów europejskich – środki w celu przeciwdziałania kryzysowi: - Zaprezentowane przez Eurogrupę i

Już w czwartek EBC ogłosi swoje najnowsze decyzje z zakresu polityki pieniężnej. Inwestorzy czekają na informacje o zwiększeniu zakresu stymulacji monetarnej.

Rząd przyjął sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Zaplanowane przychody i wydatki były innej wielkości niż zaplanowane, deficyt niższy. Polska odnotowała