Ubiegły tydzień przyniósł osłabienie polskiej waluty, co związane było z siłą dolara amerykańskiego. W tym tygodniu poznamy kluczowe dane o

Wzrost PKB w światowej gospodarce ulega stopniowemu spowolnieniu, a w strefie euro hamuje wręcz ostro. Ci, których najbardziej dotyka pogarszająca

RPP podjęła dziś decyzję w sprawie stóp procentowych. Interesujące w kontekście owej decyzji było to, jak późno nadeszła – dopiero

Najnowsze dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego wskazują, że polskie zadłużenie w relacji do PKB spadnie poniżej 45 proc. w 2020 r.