Rząd przyjął 8 czerwca założenia do projektu budżetu państwa na 2022 rok. Rada Ministrów przewiduje wzrost PKB o 4,3 proc.

W środę 12 maja, Komisja Europejska przedstawiła aktualne prognozy gospodarcze dla Polski na 2021 rok. Podwyższa w nich ocenę wzrostu

Gdzie w Polsce jest najniższe bezrobocie? Które województwa mają największy udział w PKB? Sprawdź w comiesięcznym przeglądzie sytuacji gospodarczej w

Nastroje na rynkach poprawiają się przy odbiciu na większości głównych giełd. Pomimo wstępnych strachów wywołanych (ponownie) skokiem rentowności obligacji skarbowych,