Główne wnioski z III edycji badania Krajowego Rejestru Długów „KoronaBilans MŚP”: Firmy częściej oceniają swoją sytuację ekonomiczną dobrze – 36,1%

Całkowita szacunkowa wartość 230 realizowanych i planowanych inwestycji biurowych, handlowych, magazynowych i hotelowych realizowanych przez 30 wiodących firm deweloperskich wynosi