Oddział zagranicznego przedsiębiorcy, będący płatnikiem PIT oraz składek ZUS swoich pracowników, jest w tym zakresie zobowiązany do złożenia w urzędzie

Do Sejmu trafił projekt ustawy, która ma wprowadzić Kartę Praw Podatnika. Będą w niej zawarte określone prawa i obowiązki podatnika,

Na gruncie ustawy o PIT nie można zrównywać podróży służbowej osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę i osoby, która

Podatnicy zobowiązani są do składania deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku