W czwartek 12 grudnia, w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie

Stosownie do generalnej zasady, ustanowionej w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu PIT podlegają

Od 1 października 2019 r. zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy zmniejszające stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych z 18% na 17%.

Z pierwszym dniem października Ministerstwo Finansów przedstawiło dane na temat kwot przekazanych przez obywateli organizacjom pożytku publicznego (OPP) w ramach