W związki z pandemią COVID-19 wydłużeniu uległo wiele terminów na realizację obowiązków podatkowych, w tym informacyjnych na temat działalności podatników.

Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje wewnątrzwspólnotowych nabyć olejów smarowych oznaczonych kodem CN 2710 19 91. Istotnym dla niej

Po tym, jak upłynęło pierwsze pół roku poboru podatku akcyzowego od nowych wyrobów: płynów do e-papierosów i tzw. wyrobów nowatorskich,

W poniedziałek 25 stycznia 2021 r., na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki