Małżeństwo nabyło w 2000 r. mieszkanie, które w 2020 r. podzieli na dwa odrębne. Połowę udziału w jednym z wydzielonych

Ministerstwo Finansów do 30 czerwca 2021 r. wydłużyło termin na złożenie rocznego zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

Ministerstwo Finansów wydłuży upływający 31 marca termin na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych.

W 2016 r. podatnik nabył gospodarstwo, w którego skład wchodziły użytki rolne. W 2020 roku postanowił je sprzedać, a że