Do 31 stycznia 2020 r. płatnicy mają obowiązek przesłania do urzędu skarbowego informacji o osiągniętych przez podatnika przychodach z innych

W czwartek 9 stycznia 2020 r., Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedź na interpelację poselską ws. obowiązku sporządzenia sprawozdania CIT-TP, w zakresie

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 10 stycznia 2020 r. wydał interpretację indywidualną ws. zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych z

 Generalną zasadą jest, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym są wszelkiego rodzaju dochody osiągane przez podatnika. Wyjątki od tej zasady wskazują ustawy