Właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych, opodatkowujący dochody według skali podatkowej lub stawką liniową oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, mogą

Sprzedająca działkę wystąpiła do organu interpretacyjnego z zapytaniem o skutki podatkowe tej sprzedaży, jeśli ½ udziału w gruncie nabyła darowizną,

Z końcem sierpnia 2019 r. resort finansów opublikował przygotowane przez siebie objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania przepisów o daninie solidarnościowej, czyli

Ministerstwo Finansów 1 września 2019 r. udostępniło internetową wyszukiwarkę podatników VAT. Można w niej odszukać zarówno czynnych, zarejestrowanych podatników VAT,