Posiadający zagraniczną rezydencję podatkową podatnicy, za granicą rozliczają swoje obowiązki fiskalne i nie muszą płacić podatku dochodowego w Polsce. Fiskus

W poniedziałek 17 czerwca 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało dane nt. wykonania budżetu państwa w pierwszych pięciu miesiącach 2019 r.

11 czerwca 2019 r., na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmian, mocą których wprowadzone ma zostać zwolnienie dla

Generalną zasadą jest, że dochód ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia, podlega opodatkowaniu stawką 19%. Od