18 i 19 czerwca 2019 r., Ministerstwo Finansów poinformowało o pojawieniu się pierwszego wzoru formularza CIT-14, a także o publikacji

11 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie określające wzory formularzy dla podatków CIT-NZ i CIT/NZI, dla dochodów osiągniętych od

W środę 29 maja 2019 r., Ministerstwo Finansów opublikowało szacunkowe dane nt. wykonania budżetu w pierwszej tercji 2019 r. W

W piątek 24 maja 2019 r., Prezydent podpisał kolejną nowelizację ustawy o VAT, ustawy o PIT, CIT oraz Ordynacji podatkowej.