We wtorek 14 czerwca 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz

Ministerstwo Finansów dostosowuje się do pędzącej inflacji podnosząc podatnikom stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Standardowa stawka, obowiązująca od

Z dniem 31 grudnia 2021 r. upływa termin na ujawnienie informacji o realizowanej w 2020 roku strategii podatkowej i na

W przyszłym roku podwyżki odczujemy nie tylko w ratach kredytów. Prawie wszystkie rady gmin w największych miastach zdecydowały o podwyższeniu