Fiskus obciążył grunt podatnika najwyższą stawką podatku od nieruchomości, przewidzianego dla gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, mimo że służebności

W dniach 2 – 4 września 2020 r., w Katowicach odbędzie się XII edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC), jednego z

Już tylko kilka dni zostało podatnikom na złożenie deklaracji podatkowej PIT-28. Termin mija w poniedziałek 2 marca 2020 r. PIT-28, to

Wynagrodzenia pracowników oraz podatki do urzędu skarbowego i składki ZUS – te zobowiązania polscy przedsiębiorcy płacą w pierwszej kolejności. Ich