Motorem ożywienia gospodarczego po tegorocznym silnym spadku PKB ma być zwiększona konsumpcja, między innymi dzięki niepodnoszeniu czy niewprowadzaniu nowych podatków

W maju i czerwcu 2020 r. nastąpiło niemal całkowite uwolnienie zamrożonej w marcu z powodu nadejścia epidemii koronawirusa gospodarki. We

Fiskus obciążył grunt podatnika najwyższą stawką podatku od nieruchomości, przewidzianego dla gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, mimo że służebności

W dniach 2 – 4 września 2020 r., w Katowicach odbędzie się XII edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC), jednego z