Wynagrodzenia pracowników oraz podatki do urzędu skarbowego i składki ZUS – te zobowiązania polscy przedsiębiorcy płacą w pierwszej kolejności. Ich

We wtorek 18 lutego 2020 r., Komisja Europejska poinformowała, że unijni ministrowie finansów zaktualizowali listę jurysdykcji podatkowych państw lub terytoriów

W środę 12 lutego 2020 r., Komisja Europejska poinformowała, że skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawę przeciw Portugalii, w

Do 10 lutego 2020 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą mają czas na dokonanie wpłaty do ZUS na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne