Osiąganie dochodów z posiadanego mieszkania, z tytułu wykorzystywania go do działalności polegającej na wynajmie krótkoterminowym, jak większość źródeł przychodów podlega

Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki – napisał 13 listopada 1789 Benjamin Franklin, w liście do Jeana

Rząd przyjął projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawierania uprzednich porozumień cenowych. Ma on na celu dostosowanie

Zgodnie z art. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach, proporcjonalnie