Zgodnie z art. 27c ustawy o CIT, od 1 stycznia 2021 r. podatkowe grupy kapitałowe oraz przedsiębiorcy, którzy osiągnęli przychody

Ministerstwo Finansów do 30 czerwca 2021 r. wydłużyło termin na złożenie rocznego zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

W poniedziałek 22 lipca 2019 r., Ministerstwo Finansów po raz pierwszy ujawniło dane nt. dochodów i kosztów ich uzyskania u