Ministerstwo Finansów do 30 czerwca 2021 r. wydłużyło termin na złożenie rocznego zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

W 2016 r. podatnik nabył gospodarstwo, w którego skład wchodziły użytki rolne. W 2020 roku postanowił je sprzedać, a że

W obliczu licznych pytań podatników dotyczących struktur logicznych dla sprawozdań finansowych sporządzanych przez fundusze inwestycyjne, Ministerstwo Finansów wydało 2 marca

Wspólnik spółek z o.o. i akcyjnej zamierzał wnieść aportem posiadane w tych spółkach udziały do spółki holdingowej w zamian za