Rząd przyjął projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawierania uprzednich porozumień cenowych. Ma on na celu dostosowanie

Rządowa nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów. Przewiduje również obniżenie –

Zgodnie z art. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach, proporcjonalnie

Od 1 października 2019 r. zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy zmniejszające stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych z 18% na 17%.