Jeśli podatnik uprawdopodobni, że określone według zasad ustawowych zaliczki na podatek dochodowy znacznie przewyższają przewidywaną kwotę podatku należnego za dany

Ministerstwo Finansów poinformowało podatników o możliwości wyboru przepisów o cenach transferowych służących realizacji obowiązku dokumentowania transakcji kontrolowanych.

Ministerstwo Finansów przygotowuje do wdrożenia Program Współdziałania z Dużymi Podatnikami, który nazywa monitoringiem horyzontalnym. Polegać ma on na współpracy, współdziałaniu

Koło łowieckie dokonujące odstrzału sanitarnego dzików, było przekonane, że ponieważ czyni to na zlecenie wojewody, nie będzie zobowiązane do wystawiania