W piątek 31 maja 2019 r., Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat, stanowiący komentarz do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie

Brak elementu nabycia skutkującego przysporzeniem majątku wspólników sprawia, że pozbawiona ich czynność nie będzie stanowić przedmiotu opodatkowania podatkiem od spadków

W piątek 24 maja 2019 r., Prezydent podpisał kolejną nowelizację ustawy o VAT, ustawy o PIT, CIT oraz Ordynacji podatkowej.

Dostawa ziela konopi nie może zostać objęta preferencyjną stawką VAT, bo ziele to nie stanowi produktu leczniczego, a jedynie surowiec