W piątek 31 maja 2019 r., Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat, stanowiący komentarz do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie