Dla przedsiębiorców prowadzących działalność w więcej niż jednym państwie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mają niezwykle istotne znaczenie. To one

Wprowadzenie przepisów mających zapewnić podatnikowi ochronę przed podwójnym lub wielokrotnym opodatkowaniem dochodów w razie, gdy prowadzi działalność w dwóch lub

W czwartek 7 listopada, w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów ukazała się interpretacja ogólna ws. ulgi w rozliczeniach podatkowych marynarzy mających

Rząd przyjął projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawierania uprzednich porozumień cenowych. Ma on na celu dostosowanie