Przerwanie spirali paniki na rynku ropy naftowej pozwoliło poprawić nastroje w innych segmentach rynków finansowych, głównie pomóc odbić indeksom giełdowym.

Początek roku to dobry moment na omówienie najistotniejszych tematów makroekonomicznych na nadchodzący czas. Poniższa lista nie wyczerpuje wszystkich z nich,

We wtorek 12 listopada 2019 r. po raz pierwszy zebrał się nowowybrany Sejm IX kadencji. Przerwane w środę obrady zostaną

W poniedziałek 14 października, Komisja Europejska przedstawiła „Roczne sprawozdanie z wdrażania unijnych umów handlowych”, prezentujące politykę i stosunki handlowe Unii.