W środę 24 listopada Komisja Europejska poinformowała, że szwedzki wniosek ustawodawczy w sprawie wprowadzenia podatku od ryzyka dla dużych instytucji

W wydanym 16 września wyroku ws. C-337/19 KS vs. Belgia i Magnetrol International, Trybunał Sprawiedliwości UE uchylił wyrok wydany w

16 maja 2019 r. Polska wygrała przed Sądem Unii Europejskiej spór o możliwość wprowadzenia na terenie kraju nowej daniny na

W poniedziałek 3 czerwca 2019 r., Komisja Europejska wszczęła szczegółowe dochodzenie w celu oceny, czy wsparcie litewskiego rządu dla firmy