Rozprawa, podczas której Sąd Najwyższy podejmie uchwałę, co do ważności przeprowadzonych w październiku 2019 r. wyborów do polskiego parlamentu, odbędzie