Krajowi deweloperzy nadal utrzymują wysoką aktywność inwestycyjną. Warto sprawdzić, jak aktywność inwestorów przez ostatnie lata wyglądała w stosunku do popytu

W czerwcu po kredyt ruszyło ponad 35 tys. osób i chcieli oni pożyczyć wyższe sumy niż kredytobiorcy sprzed roku -

Wartość przeprowadzonych w I kwartale publicznych emisji obligacji wyniosła 125 mln zł i była o 15 mln zł niższa niż

Rośnie potencjał logistyczny Polski zachodniej – firmy coraz częściej dostrzegają walory regionu i chętniej lokują tam obiekty magazynowe. Wzrost liczby