Komisja Europejska wszczyna przeciwko Węgrom i Polsce postępowania w sprawie naruszenia przepisów dotyczących równości i ochrony praw podstawowych. W przypadku

Komisja Europejska wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia, czy giełda energii EPEX Spot SE wykorzystywała swoją pozycję dominującą do

W wtorek 17 września 2019 r., podczas konferencji prasowej w Prokuraturze Krajowej, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zaprezentował wytyczne dla prokuratorów