Jak poinformowało w czwartek 12 września 2019 r. Ministerstwo Sprawiedliwości, sąd w Grecji wydał zgodę na przejęcie przez polską prokuraturę

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem nowej Ordynacji podatkowej. Przewiduje on szereg ułatwień  dla podatników i wiele zupełnie nowych

We wtorek 10 września 2019 r., rząd przyjął projekt nowelizacji, na mocy której w polskim wymiarze sprawiedliwości wyodrębniona zostanie komórka

Powołanie rzecznika Praw Podatnika – przewiduje rządowy projekt ustawy, nad którym trwają prace w Sejmie. Rzecznik będzie działał z urzędu