Członek zarządu spółki odpowiada za jej zobowiązania, które powstały w czasie, gdy pełnił tę funkcję, także, gdy stosowny wpis o

W poniedziałek 3 czerwca 2019 r., Komisja Europejska wszczęła szczegółowe dochodzenie w celu oceny, czy wsparcie litewskiego rządu dla firmy

20 marca 2019 r., Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt ustawy o nieletnich (nr z wykazu UD480), która ma na nowo uregulować

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało projekt nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych. Uproszcza on warunki udziału w postępowaniu, wprowadza obowiązek