Rząd przygotował projekt zmian w Kodeksie postępowania cywilnego. Określa on między innymi zasady postępowania z informacjami niejawnymi w postępowaniu cywilnym

W organach administracji wypracowano specyficzną praktykę. Polega ona na podejmowaniu czynności, które pozorują efektywne prowadzenie postępowania, tak aby nie można

W związku z postanowieniem Komisji Nadzoru Finansowego o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego prospektu emisyjnego akcji serii I […] informujemy, że