Znowelizowane przepisy Kodeksu postępowania cywilnego przewidują zwiększenie ochrony praw wierzycieli w toku postępowania egzekucyjnego. Zmiany miały na celu dostosowanie przepisów

Rząd przygotował projekt zmian w Kodeksie postępowania cywilnego. Określa on między innymi zasady postępowania z informacjami niejawnymi w postępowaniu cywilnym

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało wczoraj kolejne projekty zmian w porządku prawnym. Wśród nich znalazła się propozycja rozszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych

Planowanie rozprawy, zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym, zabezpieczającym i w zakresie opłat sądowych – to tylko niektóre zmiany,