Uproszczenie w postępowaniu egzekucyjnym oraz usprawnienie ściągania długów publicznoprawnych, w tym podatków, przewiduje rządowy projekt zmian w ustawie o postępowaniu

Powołanie rzecznika Praw Podatnika – przewiduje rządowy projekt ustawy, nad którym trwają prace w Sejmie. Rzecznik będzie działał z urzędu

Od czasu wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 771) o komornikach sądowych,

Znowelizowane przepisy Kodeksu postępowania cywilnego przewidują zwiększenie ochrony praw wierzycieli w toku postępowania egzekucyjnego. Zmiany miały na celu dostosowanie przepisów