Od czasu wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 771) o komornikach sądowych,

Znowelizowane przepisy Kodeksu postępowania cywilnego przewidują zwiększenie ochrony praw wierzycieli w toku postępowania egzekucyjnego. Zmiany miały na celu dostosowanie przepisów

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że Konstytucja dla biznesu nie przewiduje żadnych ograniczeń przy egzekucji komorniczej wobec przedsiębiorców.

Skrócenie ogólnych okresów przedawnienia roszczeń – to główny cel rządowego projektu zmian w Kodeksie cywilnym, nad którym trwają prace Sejmu.