Od początku pandemii UE podjęła drastyczne – według standardów europejskich – środki w celu przeciwdziałania kryzysowi: - Zaprezentowane przez Eurogrupę i