Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają określony system czasu pracy. Ich czas pracy nie powinien przekraczać 8 godzin

Generalnie wszelkie świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika stanowią dla tego pracodawcy koszt uzyskania przychodu. Na tym tle dochodzi jednak do

Wiedza prawnicza, ekonomiczna, umiejętność łatwego nawiązywania relacji interpersonalnych to tylko wybrane cechy, jakie musi posiadać kandydat starający się o pracę

Od czasu wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 771) o komornikach sądowych,