Sektory intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej, takich jak patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe i prawa autorskie, generują 45% całej

We wtorek 10 września 2019 r., rząd przyjął projekt nowelizacji, na mocy której w polskim wymiarze sprawiedliwości wyodrębniona zostanie komórka

W piątek 5 kwietnia 2019 r., Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych

Choć twórcy i deweloperzy oprogramowania zatrudniani przez firmy informatyczne zdecydowanie różnią się od copywriterów, pisarzy i muzyków, w praktyce wszystkie