Czy przychody z tytułu udostępnienia gry komputerowej na zasadzie licencji można rozliczyć jako przychód ze sprzedaży praw majątkowych, nie prowadząc

Generalną zasadą jest, że dochód ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia, podlega opodatkowaniu stawką 19%. Od

25 listopada 2018 r. zaczęła obowiązywać, z małymi wyjątkami, ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem