Generalną zasadą jest, że dochód ze sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia, podlega opodatkowaniu stawką 19%. Od

25 listopada 2018 r. zaczęła obowiązywać, z małymi wyjątkami, ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem

Choć twórcy i deweloperzy oprogramowania zatrudniani przez firmy informatyczne zdecydowanie różnią się od copywriterów, pisarzy i muzyków, w praktyce wszystkie