Jeśli podatnik uprawdopodobni, że określone według zasad ustawowych zaliczki na podatek dochodowy znacznie przewyższają przewidywaną kwotę podatku należnego za dany

Fiskus obciążył grunt podatnika najwyższą stawką podatku od nieruchomości, przewidzianego dla gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, mimo że służebności

Wraz z nowym rokiem, w życie wchodzą również liczne zmiany w prawie podatkowym. Podatnikom przybędzie obowiązków w zakresie dokonywanych z

Spółka prowadząca działalność badawczo–rozwojową, w efekcie tych prac stworzyła wzór przemysłowy. Chcąc skorzystać z pakietu IP Box, wystąpiła do organu