Wraz z nowym rokiem, w życie wchodzą również liczne zmiany w prawie podatkowym. Podatnikom przybędzie obowiązków w zakresie dokonywanych z

Spółka prowadząca działalność badawczo–rozwojową, w efekcie tych prac stworzyła wzór przemysłowy. Chcąc skorzystać z pakietu IP Box, wystąpiła do organu

Dostawy towarów charakteryzują się różnym stopniem realizacji tej czynności. Czasem pełna dostawa obejmuje także montaż i pierwszy rozruch urządzeń na

Rząd przygotował projekt nowelizacji ustawy o podatku od osób prawnych, ustawy o wymianie informacji z innymi państwami oraz niektórych innych