Nowa Tarcza Antykryzysowa 2.0. przewiduje pomoc dłużnikom, którzy stali się niewypłacalni wskutek pogorszenia sytuacji rynkowej w wyniku panującej pandemii COVID-19.

Usprawnienie postępowań dotyczących upadłości konsumenckiej przewiduje nowelizacja Prawa upadłościowego oraz niektórych innych ustaw.

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczych, na podstawie danych publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, sporządza listę upadłości firm oraz upadłości

Możliwość ogłoszenia upadłości w uproszczonej formie bez wyznaczenia sędziego-komisarza, zgłaszanie wierzytelności bezpośrednio do doradcy restrukturyzacyjnego oraz likwidacja obowiązku badania na