Prezes Rady Ministrów opublikował w Monitorze Polskim Zarządzenie nr 41 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu

Od soboty 7 listopada 2020 r., w reakcji na ogromny przyrost zachorowań na COVID-19, na terenie całego kraju wprowadzono jeszcze