Prezydent RP złożył w Sejmie, we wtorek 23 czerwca 2020 r., projekt ustawy o utworzeniu państwowego funduszu celowego pod nazwą

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji, 24 października 2019 r. pojawił się Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Małych i

W II kwartale znów wzrósł odsetek firm skarżących się na problemy z uzyskaniem płatności od kontrahentów. Obecnie o opóźnieniach przekraczających

W piątek 5 kwietnia 2019 r., Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych