Przedsiębiorca wystąpił do organu podatkowego z pytaniem o możliwość opodatkowania się preferencyjną 9-procentową stawką podatku dochodowego osób prawnych. Jakie warunki

Będąca czynnym podatnikiem VAT spółka z o.o. spółka komandytowa zawarła umowę na dostawę towarów o wartości powyżej 15 000 zł.,

W środę 30 grudnia 2020 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Unii Europejskiej i Chin. Jego efektem jest zakończenie negocjacji w

Panująca pandemia COVID-19 narzuca przedsiębiorcom liczne wymogi i obostrzenia w prowadzonej przez nich działalności. Częste wątpliwości co do ich zakresu