Podczas 82 posiedzenia, które odbyło się w dniach 12 – 14 czerwca 2019 r., Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu spółek

Wypis Firmy z całej Europy coraz częściej w swojej działalności zauważają problemy, takie jak zwiększające się straty z powodu nieściągalnych

Ministerstwo Energii poinformowało o zaawansowanych rozmowach z Komisją Europejską na temat zabezpieczenia polskich odbiorców przed wzrostami cen energii elektrycznej w

Zasadą jest, że w przypadku wystawienia faktury zaliczkowej, dokumentującej całą zapłatę za dostawę, przedsiębiorca nie wystawia już faktury końcowej. W