Przedsiębiorca wystawił w 2016 roku faktury VAT firmie w upadłości za wyświadczone jej usługi. Z uwagi na uprawdopodobnienie, że faktury

W środę 21 kwietnia Komisja Europejska przedstawiła swoją wizję nowych przepisów i podejścia do działań mających na celu przekształcenie Europy

W czwartek 8 kwietnia Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia tzw. pakietu VAT e-commerce, jaki ma zacząć obowiązywać w polskim systemie podatkowym

Przedsiębiorca, w oparciu o kontrakt menadżerski, świadczy usługi zarządzania na rzecz spółki akcyjnej, w której pełni funkcję dyrektora. Przyjął formę