Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy w wysokości 2,9 mld EUR na rzecz mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, stworzony

We wtorek 1 grudnia 2020 r., Komisja Europejska zatwierdziła, na mocy rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, proponowaną

Prowadząca charakteryzującą się sezonowością działalność gospodarczą, powzięła wątpliwość, czy w czasie kiedy nie ma jej w firmie, stosowana do rejestracji

Komisja Europejska przekierowała 32 mln euro z funduszy polityki spójności na pomoc Polsce w walce z negatywnymi skutkami koronawirusa, poprzez