W ciągu ostatnich pięciu lat Polska doświadczyła szybkiego wzrostu gospodarczego w przeciętnie średniorocznym tempie +4%, napędzanego przez silny popyt zagraniczny,

Wypis Firmy z całej Europy coraz częściej w swojej działalności zauważają problemy, takie jak zwiększające się straty z powodu nieściągalnych

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało projekt ustawy o systemie rekompensat dla przedsiębiorstw z tzw. branży energochłonnej. Ok. 300 firm z

Ministerstwo Energii poinformowało o zaawansowanych rozmowach z Komisją Europejską na temat zabezpieczenia polskich odbiorców przed wzrostami cen energii elektrycznej w