Przedsiębiorca dokonał wykupu samochodu osobowego, użytkowanego na potrzeby firmy w ramach leasingu operacyjnego. Jednak faktury wykupu nie ujął w kosztach

Trybunał Sprawiedliwości oddalił odwołania kilku producentów leków, którzy uczestniczyli w porozumieniu mającym na celu opóźnienie wprowadzenia do obrotu generycznego leku

Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy w wysokości 2,9 mld EUR na rzecz mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, stworzony

We wtorek 1 grudnia 2020 r., Komisja Europejska zatwierdziła, na mocy rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, proponowaną