Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie I-VI 2021 roku. Produkcja sprzedana przemysłu w tym

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w czerwcu. Sprzedaż okazała się o 3,5% wyższa niż w maju

Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie I-V 2021 roku. Produkcja sprzedana przemysłu w tym okresie

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w maju Sprzedaż okazała się o 2,1% wyższa niż w kwietniu