Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w pierwszym kwartale 2021. Województwo wielkopolskie może pochwalić się najniższą stopą bezrobocia

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w pierwszych dwóch miesiącach 2021 roku. Ogólnie, produkcja sprzedana

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w styczniu 2021 r. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 5,1% niższa niż

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane domykające informacje o roku 2020 (grudniowe i narastające za cały rok). Grudzień był wyjątkowo intensywny