Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w styczniu 2021 r. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 5,1% niższa niż

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane domykające informacje o roku 2020 (grudniowe i narastające za cały rok). Grudzień był wyjątkowo intensywny

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w grudniu 2020 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 4,4% niższa

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w listopadzie 2020 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 1,6% niższa niż